Avís legal

Aquesta pàgina web és proprietat de GRUP CBS QUALITY SLU (a partir d'ara GRUP CBS QUALITY) amb NIF n.º B55730451 i domicili al C/ Ventallols, 5, 43003, Tarragona (Espanya), i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona en el Volum 3080, Llibre 0, Foli 91, Pàgina T-52987, Inscrip 1.

Per a qualsevol consulta o proposta, posis en contacte amb nosaltres a l'e-mail hola@estudiaresfacil.com.

Aquesta pàgina Web i el Campus d'Estudiar és fàcil es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmesos tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la lectura i acceptació íntegra, exprés i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que preguem llegeixi detenidament.

L'accés als continguts formatius que s'ofereixen a la nostra pàgina requereixen un procés de registre i compra per part de l'USUARI.

L'USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal o campus, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d'ús del mateix. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar el nostre portal/campus i d'operar per mitjà del mateix.

El suministre de dades personals i la compra de serveis mitjançant el nostre portal o campus, requereix d'una edat mínima de 14 anys, o si procedeix, disposar de personalitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web i Campus a fi d'introduir-hi les millores que considerem oportunes; així com ampliar o reduir serveis i, inclús, suprimir-la de la xarxa, así com els serveis continguts i prestats, tot de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Absolutament tots els continguts, textos, imatges, temaris, podcasts, materials, recursos visuals, vídeos, test, activitats, logotips, gràfics i codis font de la nostra Web i del Campus d'Estudiar és fàcil són propietat de GRUP CBS QUALITY o de tercers dels quals s'han adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i industrial.

L'USUARI únicament té dret a un ús privat dels mateixos, així com del campus i dels seus continguts i materials formatius accessibles en el moment de la compra, sense ànim de lucre, i necessita autorització exprés per modificar-los, repoduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret que pertany al seu titurar. En qualsevol cas, GRUP CBS QUALITY és el titular únic i exclusiu de tots els continguts i materials formatius.

Està absolutamente prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, de la nostra aplicació i de la nostra marca.

GRUP CBS QUALITY és una marca inscrita, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la nostra deguda autorització.

L'establiment d'enllaços en el nostre portal i/o en el Campus d'Estudiar és fàcil no atribueix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el fet d'establir un enllaç a la nostra web i/o al Campus d'Estudiar és fàcil no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

GRUP CBS QUALITY queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació en relació amb els drets de proprietat intel·lectual dels articles i imatges publicats per terceres parts al seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal i del seu contingut.

B. CONDICIONS D'ACCÉS DE LA WEB

L'accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix suscripció o registre previ. Això no obstant, determinats serveis requereixen haver realitzat un procés de registre a la nostra web. Aquests serveis quedaràs degudament identificats a la Web.

L'enviament de dades personals implica l'acceptació exprés per part de l'USUARI de la nostra política de privacitat.

L'USUARI ha d'accedir a la nostra pàgina Web i/o al Campus d'Estudiar és fàcil conforme la la bona fe i les normes d'ordre públic a les presents Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat del'usuari, que respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar a terceres parts o a nosaltres.

L'USUARI té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web i/o al Campus d'Estudiar és fàcil, per procediments diferents als estipulats a les presents condicions d'ús, i, si s'escau, a les condicions particulars que regulen l'adquisició de determinats serveis.

L'USUARI té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal i/o el Campus d'Estudiar és fàcil que provoqui una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra web. En definitiva, qualsevol tipus d'acció que pugui causar un dany als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de control sobre la informació, continguts i serveis que continguin pàgines webs de tercers disponibles des de la nostra pàgina web i/o Campus d'Estudiar és fàcil, li comuniquem que GRUP CBS QUALITY no es fa responsable de les mateixes sens perjudici de que intentarà, en la mesura del que sigui possible, vetllar per la seva legalitat.

GRUP CBS QUALITY es reserva el dret de donar de baixa a qualsevol USUARI que la organització entengui que ha vulneraat les condicions que regeixen l'ús de la nostra pàgina web i/o del Campus d'Estudiar és fàcil.

Així mateix, es reserva el dret d'exercicir les accions legals oportunes en contra d'aquells que vulnerin les presents condicions d'ús, acceptant l'USUARI que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

C. CONDICIONS D'ACCÉS DEL CAMPUS

GRUP CBS QUALITY SLU posa a disposició dels seus USUARIS l'accés a la pàgina web perquè aquests es puguin subscriure a qualsevol dels serveis previstos a la mateixa.

Per accedir a la pàgina web els USUARIS hauran d'accedir a https://estudiaresfacil.com/

Per accedir al campus, un cop contractat el servei corresponent seguint el procediment de compra indicat en el seu punt 2. Procediment de compra de“Condicions de compra”, poden accedir a través del botó del menú superior d'aquesta pàgina web i/o directament a la URL https://campus.estudiaresfacil.com/.

L'USUARI no pot realitzar captures de pantalla ni gravacions de pantalla durant la seva navegació, GRUP CBS QUALITY pot rebre un avís quan es duguin a terme dites accions i es reserva el dret unilateral i sense avís previ de donar de baixa a l'USUARI que incompleixi aquest extrem, sense possibilitat de devolució dels diners pagats.

L'USUARI ha d'accedir i utilitzar el noster campus i tots els seus serveis i funcionalitats conforme a la bona fe, les normes de l'ordre públic, la legislació vigent i les presents Condicions d'Ús.

L'accés al nostre campus i la utilització del mateix es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'USUARI, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a terceres parts o a nosaltres.

GRUP CBS QUALITY es reserva el dret de donar de baixa a qualsevol USUARI quan entengui que aquest ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra aplicació. Així mateix, es reserva el dret d'exercir les accions legals oportunes en contra d'aquells que vulneren les presents condicions d'ús, acceptant l'USUARI que la no iniciació de dites accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, sinó que aquestes queden vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

D. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials del GRUP CBS QUALITY i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l'USUARI en tot moment i de no recollir informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix d'una edat mínima de 14 anys i l'acceptació exprés de la nostra Política de Privacitat.

E. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina Web i/o el Campus d'Estudiar és fàcil volem oferir-li un servei de qualitat, fent ús de la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats.

GRUP CBS QUALITY no garantitza que la disponibilitat del servei sigui continua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, averies en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de forma que l'USUARI accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies. De la mateixa forma, l'USUARI accepta que hi hagi petites parades del servidor per poder realitzar tasques de manteniment i de millora del mateix.

El funcionament del campus requereix d'accés a Internet. És responsabilitat exclusiva de l'USUARI tant la disposició dels serveis de connexió de dades que garanteixin el seu funcionament com fer-se càrrec del cost d'aquests.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació sobre les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a la exclusió de l'error en aquestes, i en conseqüència, les accepta íntegrament i expressament.

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web i/o pel Campus d'Estudiar és fàcil, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Tot el que es refereix a la nostra pàgina web i/o Campus d'Estudiar és fàcil, es regeix exclusivament per lleis espanyoles. En el supòsit que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació a la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que les parts acordin o, els que legalment corresponguin.

F. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS A LA WEB

Les presents Condicions Generals d'ús han sigut modificades amb data 18/10/2022.

En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació per adaptar-les als canvis que, en el seu cas, es produeixin a la nostra pàgina web o al nostre campus, així com modificacions legislatives o jurisprudencials que puguin afectar-la. Per aquesta raó, li recomanem que, si us plau, comprovi la data d'emissió cada vegada que es connecta a la nostra web o al nostre campus i així s'assegurarà de que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.

Per a qualsevol questió en relació amb les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web o del nostre campus, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades indicades a l'encapçalament.