Classes de repàs

T'oferim repàs via classes particulars o via grups reduïts (de máxim 6 alumnes); a totes les classes incorporem les noves tecnologies, grans dosis de positivitat, ensenyem tècniques d'estudi (organització, esquemes, com fer els apunts, memòria visual...), i emprem les metodologies més innovadores.

Oferim la possibilitat d'escollir un model híbrid, amb una combinació de classes presencials i/o en streaming, segons les teves necessitats.

Cursos Estudiar es facil

Classes de repàs primària, ESO i Batxillerat

Classes de repàs de totes les assignatures de primària, ESO i Batxillerat. Per a cada alume realitzem un pla adapatat a les seves necessitats, fixant uns objectius concrets i elaborant un pla d'actuació individualitzat.

  • Ajuda amb els deures
  • Resolució de dubtes
  • Reforç dels continguts que no s'entenen a classe
  • Preparació d'exàmens concrets
  • Recolzament setmanal de totes les assignatures
  • Reforç de la motivació i la confiança cap als estudis

Classes de repàs cicles formatius

Classes de repàs de totes les assignatures de cicles formatius, de grau mitjà i de grau superior.

Classes de repàs universitat i màster

Classes de repàs de totes les carreres (ADE, FIC, Economia, Dret, Ingenieries, Turisme, Traball Social, Psicologia…) i els seus respectius màsters.

¿Aún tienes dudas?

Formulario de contacto