Preparació proves d'accés

Vols aprovar la selectivitat?
Vols aprovar les proves d'accés a cicles formatius?

Cursos Estudiar es facil

Preparació proves d'accés a la universitat
(PAU / EBAU / EVAU / PAP)

Aquí trobaràs tot allò que t'oferim per preparar el teu accés a la universitat, ja sigui mitjançant PAU, EBAU, EVAU, PAP… segons la teva comunitat autònoma. Dins de cada fitxa veuràs tota la informació que necessites saber abans de matricular-te (què inclou, com funciona, a qui s'adreça, dates i horaris, inversió…).

Preparació proves d'accés a cicles formatius

Aquí trobaràs tot allò que t'oferim per preparar el teu accés a cicles formatius de grau mitjà i/o a cicles formatius de grau superior. Dins de cada fitxa veuràs tota la informació que necessites saber abans de matricular-te (què inclou, com funciona, a qui s'adreça, dates i horaris, inversió…).